Opstart, vedligehold, bøger samt links

 

På denne under side kan du læse om

 

 • Opsætning og opstart af akvariet
 • Løbende vedligehold
 • Gode bøger
 • Links til andre akvariesider

 

Scroll ned af siden for at komme til de enkelte emner, og klik på dokumentern for at læse dem her på siden eller printe dem ud.

 

 

Opstart og opsætning af akvariet.

 

Trin 1. Placering af akvariet.

Alt afhængigt af akvariemærke, kan du placere en polystyrenplade/flamingoplade eller MDF plade under akvariet, pladen gør at akvariet ikke vrider sig. Dette sikrer mod brækage, da pladen vil sørge for at tage imod de stød og bevægelser der forplanter sig i bordet/stellet. Det er typisk nok med 6 mm plade, men spørg gerne i akvarieforretningen inden (eller direkte hos producenten). Juwel akvarier har IKKE behov for en plade under akvariet.

 

 

 

 

 

Trin 2. Bundlaget/Grus

 

 

 

 

Trin 3. Sten, trærødder, udstyr m.v.

 

 

 

Trin 4. Planter.

 

Nu hvor dekorationer m.v. er placeret er det nu tid for at hælde nogle liter vand i akvariet. Det skal fyldes ca. halvt op således det er muligt at placere planterne uden fare for at de tørrer ud under plantningen.

Vent ca. 1 døgn med at plante planterne. Grunden til at du bør vente er at temperaturen bør være mindst 20 C, da planterne ellers kan blive ødelagt.

Udarbejd en oversigtsplan mht. placering af planterne de største bagerst og i siderne, de mellemstore i midten etc. Det giver overblik og gør beplantningen meget sjovere og lettere.

Når du skal fylde den sidste del af akvariet med vand, så stil en tallerken i bunden, så vandet rammer denne, så undgår du at grus og planter bliver slynget rundt. Planterne har ikke rodfæste den første uge.

 

 

Trin 5. Temperatur.

 

Efter at udstyr, dekorationer og planter m.v. er placeret er det tiden hvor akvariet skal fyldes helt op.

Tænd for termostaten og filteret.

Efter 24 timer, check vand temperaturen og juster termostaten hvis det er nødvendigt. Lad akvariet være i endnu 24 timer for at sikre at temperaturen er helt som du ønsker det.

Efter 10-14 dage er det tid til at sætte fiskene i, hvilket dog kan akorttes se nedenfor.

 

 

Efter trin 1-5, så er det tid til fiskene!

 

 

 

Løbende vedligehold

Er en meget vigtig del af akvariehobbyen, manglende vedligehold vil resultere I at akvariet forfalder Hvordan vedligeholder du se her.

 

Vedligehold,af akvariet er I høj grad nødvendigt. Akvariehobbyen kræver tid, og vedligehold er en central del, da betingelserne i akvariet er langt fra naturens.

 

Løbende "rengøring" og observation af udstyr, planter og fisk er en del af at holde akvarium. Det giver samtidigt dig en unik chance for at iagttage dine fisks adfærd, samt at finde ud af hvilke betingelser der er de bedste for fiskene, planterne m.v.

 

 

Før dagbog/logbog

For at holde styr på alt dette er det en god ide at føre dagbog, så du kan se hvor ofte du har skiftet vand, hvad PH, Nitrat, Nitrit værdien har været på forskellige tidspunkter, hvornår fiskene har ynglet etc.

 

Der findes flere gode apps til både i google play til android og i appstore til Apple.

Se f.eks.

 

Konsekvenser af manglende vedligeholdelse

 

 • Algevækst på frontruder
 • Fisk snapper efter luft, pga. for meget kvælstof
 • Vandet bliver uklart/grumset
 • Fiskenes velvære mindskes (bliver f.eks. knap så livlige)
 • Flere snegle (snegle lever af affald, så hvis der er meget så er der også grobund for snegle)
 • Døde planteblade flyder rundt, og tilstopper filteret samt forurener vandet.

 

 

Hvad er vigtigt at være opmærksom på?

 

 • Vandskift (ca. 25 % af vandet hver 14. dag)
 • Rense bundlaget med en slamhævert
 • Efterse filteret for at undgå forurenet vand
 • Efterse at slangerne fra filteret ikke er fyldt med slam
 • Klippe døde blade af planterne, samt udplante når nødvendigt, så planterne vokser optimalt.

 

 

 • Tjek løbende vandkvaliteten med testsæt, da de "usynlige" elementer af akvariet har stor indflydelse på fisk og planters velbefindende.
 • PH værdi
 • Ammoniak (primært i nystartet akvarie de første måneder)
 • Nitrit værdi
 • Nitrat værdi
 • Hårdhedsgrad
 • Evt. CO2 Niveauet.

 

Tjek løbende dit udstyr

 • Termostat
 • Lys/amatur
 • Filterdriften (sammen med vandtest)

 

Fiskene

 

 • Det er helt centralt at du er opmærksom på dine fisks adfærd.
 • Har de "normal" adfærd (unormal adfærd, f. x. de gnider sig op af planter, hvilket er tegn på parasitter eller dårlig vandkvalitet, se under sygdom)
 • Spiser alle fisk når de fordres
 • Mangler der nogle fisk
 • Er finnerne hele (Hvide totter, flossede finer m.v kan være tegn på sygdom)
 • Sidder alle skæl som de skal(Strittende skæl kan være tegn på sygdom)
 • Er nogle af fiskene ved at yngle

 

Planterne

 

 • Det er vigtigt at planternes vækst er optimal, så derfor er det vigtigt at omplante en gang imellem.
 • Hurtigt voksende planter fylder hurtigt meget, så holde øje med hvornår der skal tyndes ud.
 • Cryptocoryners rodnet kan fylder meget når de vokser optimalt, så det er vigtigt at udtynde for optimal vækst.
 • Vokser planterne optimalt eller mangler de gødning/CO2

 

Hvor ofte?

 

Flere af de ovenstående punkter behøver man ikke gøre hverdag, find den rytme som passer bedst. Det er dog vigtigt at måle vandkvaliteten I opstartsfasen, helst hver dag. Det skyldes akvariet de første 3 uger skal I balance, og I den periode kan Nitrit og nitrat stige voldsomt. Disse er dræbende for fisk, hvis mængden er for koncentreret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gode Bøger

 

 

 

Links til gode akvariesider

Erfaring som akvarist opnås alene ved at prøve at holde akvarium. Der er selvfølgelig hjælp at hente andre steder, er der f.eks. en akvarieforening i nærheden af hvor du bor?

 

Links websites hvor du kan få svar på spørgsmål, blive inspireret med mere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2016 Akvarieleks.dk. All Rights Reserved